Manuale d'uso ATAG CX4492T Microwave

Manuale utente per il dispositivo ATAG CX4492T Microwave

Manuale d'uso ATAG CX4492T Microwave

Estratti del contenuto

Contenuto sommario nella pagina no. 1

HandleidingCombimagnetronMode d’emploiFour à micro-ondesBedienungsanleitungMikrowellenofenInstructions for useMicrowave ovenBrugsvejledningMikrobølgeovnHoud, wanneer u contact opneemt met de serviceafdeling, het complete typenummer bij de hand.En cas de contact avec le service après-vente, ayez auprès de vous le numéro de type complet.Halten Sie die vollständige Typennummer bereit,wenn Sie mit der Kundendienstabteilung Kontakt aufnehmen.When contacting the service department, have the co

Contenuto sommario nella pagina no. 2

NLNLBEHandleidingFRNLBENotice dútilisationDENLGBDK 3 - DK 74NOBruksanvisningSVEN 3 - EN 74DKBrugsvejledningNODE 3 - DE 74IEManualDAFR 3 - FR 76BEAnleitungENNL 3 - NL 77NO 3 - NO 75SEBruksanvisningSV 3 - SV 74Gebruikte pictogrammen - Pictogrammes utilisés - Benutzte PiktogrammePictograms used - Anvendte piktogrammer - Symboler bruktSymboler som användsBelangrijk om te weten - Important à savoir - Wissenswertes - Important informationVigtig information - Viktig informasjon - Viktig information

Contenuto sommario nella pagina no. 3

INHOUDSOPGAVEBedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Toestelbeschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Vóór gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contenuto sommario nella pagina no. 4

INHOUDSOPGAVEDe bereidingstijd instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Uitgestelde starttijd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Gebruik van de functie Auto cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Richtlijnen voor de automatische menuprogramma's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Contenuto sommario nella pagina no. 5

BEDIENINGSPANEEL1. UIT11. MENUTOETS2. AUTOMATISCHE KOOKFUNCTIE12. BEREIDINGSTIJD- / UITGESTELDESTARTTIJDTOETS3. OVENFUNCTIE4. ONTDOOIFUNCTIE5. UIT-STAND6. MAGNETRONFUNCTIE7. MAGNETRON + HETELUCHTFUNCTIE8. MAGNETRON + GRILLFUNCTIE9. DISPLAY10. TOETS ‘VORIGE’13. TEMPERATUURTOETS14. GEWICHT- /MAGNETRONVERMOGENTOETS15. TOETS ‘VOLGENDE’16. SELECTIEKNOP17. STARTTOETS18. STOPTOETS10+11 KINDERSLOTNL 5

Contenuto sommario nella pagina no. 6

TOESTELBESCHRIJVINGBedieningspaneelBovenelementenOvenniveau’sNiveau 5Niveau 4Niveau 3Niveau 2Magnetronniveau 1DeurvergrendelingDeurHandgreepLet opDe inschuifniveaus zijn genummerd van beneden naar boven.De niveaus 4 en 5 worden voornamelijk gebruikt voor de grillfunctie.Niveau 1 wordt voornamelijk gebruikt voor de magnetronfunctie in combinatie met dekeramische plaat.Zie de kooktabellen in deze handleiding voor de juiste inschuifniveaus voor uw gerechten.KoelventilatorTijdens het bakken en bra

Contenuto sommario nella pagina no. 7

ACCESSOIRESDe volgende toebehoren zijn meegeleverd met uw combimagnetron:1Keramische bakplaat(handig bij de magnetronfunctie)2Twee bakplaten (NIET GEBRUIKEN bijde magnetronfunctie)4Ovenrooster (NIET GEBRUIKEN bij demagnetronfunctie)inzetroosterkeramischebakplaat3Inzetrooster voor keramischebakplaat (handig bij automatischkoken en de grillfunctie)Let opZie de kooktabellen in deze handleiding voor de juiste accessoire voor uw gerechten.NL 7

Contenuto sommario nella pagina no. 8

VÓÓR GEBRUIKBedankt voor de aanschaf van deze ATAG combimagnetron.Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften en essentiële informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe combimagnetron. De installatievoorschriften worden apart geleverd.Lees de veiligheidsvoorschriften en alle informatie in dezehandleiding eerst zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar haar als naslagwerk voor toekomstig gebruik.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENVeilig gebruik• WAARSCHUWIN

Contenuto sommario nella pagina no. 9

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (VERVOLG)• Bij het bereiden van gerechten die alcoholbevatten kan de alcohol door de hogetemperaturen verdampen. De damp kan vlamvatten als het in aanraking komt met hete delen.• Gebruik het apparaat niet voor het opbergen vanbrandgevaarlijke of licht vervormbare materialen.• Zorg ervoor dat gerechten altijd voldoendeverhit worden. De tijd die daarvoor nodigis, hangt van vele factoren af, zoals dehoeveelheid en het soort gerecht. De eventueelin het voedsel aanwezig

Contenuto sommario nella pagina no. 10

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (VERVOLG)Kinderen• WAARSCHUWING: Als het (glazen)bedieningspaneel is gebarsten, schakelt u hetapparaat uit om de kans op een elektrischeschok te vermijden.• WAARSCHUWING: Koken met vet of oliezonder toezicht kan gevaarlijk zijn en brandveroorzaken.• Probeer NOOIT een brand te blussen metwater. Schakel het apparaat uit en houd dedeur gesloten.• WAARSCHUWING: In verband met brandgevaarniets in de oven bewaren of opslaan.• Kinderen mogen niet spelen met het appara

Contenuto sommario nella pagina no. 11

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (VERVOLG)• De magnetron is geïsoleerd. Desondanksvindt er altijd enige warmte-overdracht plaats,waarbij de buitenzijde van het toestel opwarmt.Deze opwarming valt ruimschoots binnen denormen.• Gebruik uitsluitend bestek en serviesgoed datgeschikt is voor gebruik in de magnetron (letop met goud- of zilverkleurige randjes).• Zet een kunststof lepeltje in het kopje als uvloeistof (bijvoorbeeld water) wilt koken. Hetkan namelijk gebeuren dat de vloeistof kooktzonder d

Contenuto sommario nella pagina no. 12

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (VERVOLG)• Kijk altijd eerst op de verpakking van hetgerecht hoe u het in de magnetron moetplaatsen. Vloeistoffen of etenswaren inluchtdichte verpakking mag u meestal alleenopwarmen indien u een paar gaatjes in deverpakking prikt. Dit in verband met toenamevan de druk tijdens het opwarmen.• Vloeistoffen en ander voedsel mogen nietworden verwarmd in hermetisch afgeslotenverpakkingen omdat ze kunnen ontploffen.• Bij het verwarmen van voedsel in plastic ofpapieren ver

Contenuto sommario nella pagina no. 13

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (VERVOLG)• De buitenzijde van de oven kan warm wordennadat de oven gedurende een lange periode bijhoge temperaturen is gebruikt. Ook de ovenruitkan door langdurig gebruik van de oven op demaximale temperatuur (bijv. bij het grillen) warmworden. Let op als er kinderen in de buurt zijn.• De oven is optimaal geïsoleerd. Desondanksvindt er altijd enige warmteoverdracht plaats,waarbij de buitenzijde van het toestel opwarmt.Deze opwarming valt ruimschoots binnen denormen.

Contenuto sommario nella pagina no. 14

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (VERVOLG)• Gemorste suikerhoudende gerechten ofvruchtensappen, zoals pruimennat of rabarber,kunnen de kleur van het email aantasten.Het verdient aanbeveling dit direct schoon temaken zodra de oven is afgekoeld. Let op: bijde stoomoven is het water in de stoomschaalnog heet!• Bij gebruik van de stoomoven moeten debakvormen hitte- en stoombestendig zijn.Siliconen bakvormen zijn niet geschikt voorgecombineerd gebruik van hetelucht en stoom.• Gebruik geen vormen die ro

Contenuto sommario nella pagina no. 15

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN (VERVOLG)• WAARSCHUWING: open nooit de behuizingvan het toestel.Alleen een servicetechnicus mag het toestelopenen.• Maak het toestel spanningsloos voordat met dereparatie wordt gestart.• Vrijstaande magnetronovens mogen niet in eenkast worden geplaatst.Indien de veiligheidsinstructies enwaarschuwingen niet worden opgevolgd, kande fabrikant niet aansprakelijk worden gesteldvoor de schade die daarvan het gevolg is.Als u besluit het toestel, vanwege een defect,niet la

Contenuto sommario nella pagina no. 16

INGEBRUIKNAMETaal en tijd instellenWanneer de combimagnetron voor het eerst wordt aangesloten op het elektriciteitsnetdient u eerst de taal en de tijd in te stellen.1Draai aan de Selectieknop om detaal in te stellen. Druk op deStarttoets om te bevestigen.de tijd instellen op 1:30.3 Voorbeeld:Draai aan de Selectieknop om het2 Stel de huidige tijd in. De ‘12’ knippert.op toets ‘Volgende’ om te4 Drukbevestigen. ‘00’ knippert.uur in te stellen.aan de Selectieknop om de5 Draaiminuten in t

Contenuto sommario nella pagina no. 17

FUNCTIESIn onderstaand overzicht staan de verschillende functies en instellingen van uwcombimagnetron beschreven. Gebruik de kooktabellen in deze handleiding om degeschikte functie en instelling voor uw gerechten te vinden.MAGNETRONMicrogolfenergie wordt gebruikt voor het ontdooien en bereiden vangerechten. Het zorgt voor een snelle en efficiënte bereiding zonderde vorm of de kleur van het gerecht aan te tasten. Bereidingstijd envermogen worden handmatig ingesteld.OVENFUNCTIESHete luchtHet ger

Contenuto sommario nella pagina no. 18

FUNCTIES (VERVOLG)WarmhoudenVoor het warmhouden van gerechten door de warmte van hetonderelement. (Let op: warme gerechten bederven sneller. Houd degerechten niet langer dan twee uur warm). Temperatuur: 70 °CEco Hete luchtThis mode uses the optimized heating system so that you save the energyduring cooking your dishes. The cooking time will be increased a little butyou can achieve the even baking results without the burning on your dishes.Aanbevolen temperatuur: 180 °CLet opECO Hete lucht is e

Contenuto sommario nella pagina no. 19

UITLEG VAN KNOPPEN EN TOETSENDe MenutoetsNadat u op de Menutoets gedrukt heeft kunt u verschillende instellingen kiezen dooraan de Selectieknop te draaien. Kies een instelling, druk op toets ‘Volgende’ om tebevestigen en kies daarna opnieuw instellingen door aan de Selectieknop te draaien. Inonderstaande tabel staat een overzicht van de verschillende instellingen.Menu:Uren/Minuten(zie pagina 16)TijdTijd is aangepastNederlandsEnglishDeutschFrançaisTaalTaal is aangepastDanskSuecoNorskSpanskAa

Contenuto sommario nella pagina no. 20

UITLEG VAN KNOPPEN EN TOETSEN (VERVOLG)Bereidingstijd:/BereidingstijdknippertStel de bereidingstijd inBevestigen. De bereidingstijd stopt metknipperenIndien de ‘Temperatuur’ of ‘Gewicht/Vermogen’ toets ingedruktwordt, gaat deze functie knipperenen kan deze aangepast worden(indien beschikbaar)Uitgestelde starttijd:/3 secondeningedrukthoudenUitgesteldestarttijd knippertStel de uitgesteldestarttijd inBevestigen. Deuitgestelde starttijdstopt met knipperenIndien de ‘Bereidingstijd’, ‘Te

LASCIA UN COMMENTO